GÅRD

GÅRDBRUKER TEAMBUILDING

Teambuildingsaktiviteter som tar for seg det å være bonde.
Her vil det være elementer fra både gammel og moderne tid. Presisjon, hurtighet, skånsomhet mot dyrene vil være elementer som blir vurdert. 

TRAKTOR TEVLING

Dette er en tevling bestående av ulike oppgaver. Her skal man håndtere traktor og tilhørende redskaper, med mest mulig nøyaktighet og presisjon i løpet av kortest mulig tid. Dette kan for eksempel være å rygge seg gjennom en vinkelsluse med tilhenger, stoppe nøyaktig på rett sted når man skal sette ned paller og lignende

Passer for grupper på over 10 personer.

KANEFART

Gli gjennom snøtunge skoger og hør lyden av bjelleklang. Kanefart er en opplevelse som alle kan nyte. Det vil bli servert gløgg rundt bål.

Passer for små og store grupper
Sesong: Vinter

X