Den reelle funksjonshemmingen sitter mellom ørene.
Geir Arne har opplevd mye gjennom et liv uten bein.
Han er gründer, en spirende eventyrer og har bred næringserfaring.

SAMARBEIDSPARTNER GJENNOM PROSJEKT

Vi har lang erfaring fra samarbeid med både oppstart, videreutvikling og gjennomføring av både store og små prosjekter. Vi kan være en støttespiller og en forankring inn mot det å ha en funksjonsnedsettelse. Vi kan også være med å lede prosjekter og videreutvikle de. 

PILOTER

Vi har realkompetansen innenfor funksjonsnedsettelse og kan være med som test piloter for deres prosjekt. Vi kommer med innspill og tilbakemeldinger for å videreutvikle og forbedre prosjektet.

X