Om oss

Hva er Funkibator?

Funkibator er en endringsagent som jobber for like muligheter i samfunnet.  

Under mottoet «Våg å leve!» skal Funkibator skape mestringsopplevelser som inspirerer, utfordrer, provoserer og motiverer dere til å tørre mer og strekke seg utenfor komfortsonen. For et inkluderende samfunn krever at noen står opp for seg selv og andre. Vi skal omfavne mangfoldet og utfordre begrensende tanker om normalitet.

Funkibator jobber hver dag for å bryte ned funksjonshemmende barrierer. Mange av hindringene er fysiske. Likevel er holdninger til deltakelse og inkludering det grunnleggende. Derfor hevder vi at den reelle funksjonshemmingen sitter mellom ørene. Spørsmålet blir da mellom hvem sine ører…

Da må vi hele tiden utfordre oss selv og dere til å tenke nytt og å gjøre reelle endringer.

 

Funkibator jobber etter hovedmål:

 • Bidra til et inkluderende samfunn
 • Være en foretrukket veileder for inkludering i samfunnet
 • Få anerkjent verdien av erfaringskompetanse
Geir Arne holoder foredrag. Foto.
Geir Arne på fjelltur meg korte proteser og staver. Foto.

Historien

Navnet Funkibator kommer fra Funkis (som er brukt som et positivt ladet begrep på personer med nedsatt funksjonsevne) og inkubator. Opprinnelig var ideen å være en gründerstøtte for personer med nedsatt funksjonsevne. Bakgrunnen er at yrkesdeltakelsen er lav i denne gruppen. Og om ingen tør å ansette deg, er en mulighet å skape sin egen arbeidsplass. Men noen tilfeldigheter og egen eventyrlyst førte Geir Arne andre veier da han ble en av deltakerne på den første sesongen av Ingen Grenser. Fra der har mestring i natur vært sentralt i veldig mye av Funkibator sin virksomhet. For i naturen kan vi lett tilpasse utfordringene til at alle føler de vokser.

De første årene hadde Geir Arne flere turprosjekt som også ble formidlet i TV og foredrag. Parallelt arrangerte Funkibator flere samlinger med friluftsaktiviteter for å vise muligheter og gleden i friluftsliv.

Men målsettingen vår er å inkludere alle i det «ordinære» samfunnet, og ikke ha segregerte arrangement for personer med nedsatt funksjonsevne. Derfor har Funkibator også tilbudt både formell og erfaringskompetanse i prosjekter som bryter ned barrierer for inkludering. Vi har blant annet samarbeidet med DNT, Redd Barna, Nasjonalparkriket Reiseliv i prosjekter som gjør opplevelser mer tilgjengelige og bidrar til endrede holdninger. Jobben med å normalisere mangfoldet er et fundament i vår virksomhet som vi bruker til å skape flere gode historier for og med deg..

Hovedmål

 • Bidra til et inkluderende samfunn
 • Være en foretrukket veileder for inkludering i samfunnet
 • Få anerkjent verdien av erfaringskompetanse

Hvem er Geir Arne

Geir Arne Hageland kaller seg Norges mest fleksible mann. Grunnen er at han veksler mellom to proteselengder på beina. Han søker stadig utfordringer for å teste egne grenser og komfortsoner under mottoet «den reelle funksjonshemmingen sitter mellom øra!»

Geir Arne har bakgrunn fra TV-programmene «Ingen Grenser» og «I viljens landskap» som begge var sendt på NRK. I hans tidligere yrkeskarriere, jobbet han med økonomi og IKT som konsulent og kursleder. Nå utfordrer han sine egne og andres grenser som Stutt Sjæf i Funkibator med prosjekter for å øke inkludering i samfunnet.

Sosiale medier:

Smilende Geir Arne Hageland

Verdigrunnlag

Funkibator skal være en endringsagent. Det betyr at vi skal «stå i stormen» og være trygge på våre verdier. Vi tror på

 • Frihet til å styre eget liv og egne begrensninger
 • Nedsatt funksjonsevne er ikke et fritak for å ta eget ansvar
 • Alle personer har iboende ressurser som har betydning for samfunnet
 • Universell utforming er ikke bare fysisk tilrettelegging
 • Mangfold er normalt – og ønskelig
 • Individets ansvar for å inkludere og å bli inkludert
 • Stole på seg selv og samtidig ha tillit til andre

  Bærekraft: mål og hva bedriften gjør for å oppnå målene

  Vi har bare en klode og vi er ansvarlige for å utvikle samfunnet slik at livet på jorden blir best mulig for alle. I en bærekraftig utvikling er det tre dimensjoner som Funkibator også vil ivareta. Alle dimensjonene er viktige i vår filosofi og verdigrunnlag vi formidler ut. Da må vi også leve etter de samme verdiene internt:

  Klima og miljø

  Det er viktig å ta vare på hjemmet sitt. Jorda er også hjemmet til mange andre skapninger enn mennesket. Dette er en viktig dimensjon også for Funkibator. Derfor jobber vi aktivt for å ta mest mulig hensyn til naturmiljø. For vi er også avhengige av et fungerende økosystem.

  Våre interne tiltak er:

  • Reis kollektivt når det er mulig
  • Eventuelt markeds- og representasjonsmateriell skal ha lang varighet.
  • Styr aktiviteter mest mulig unna sårbar natur

  Økonomi

  Vi ønsker å skape varige verdier. Økonomisk handler det om å skape en levedyktig bedrift som gir et fornuftig levebrød til de ansatte uten å tyne omgivelsene. Vi er opptatt av en rettferdig fordeling mellom samarbeidende aktører.

  Våre interne tiltak er:

  • Åpne og tydelige avtaler mellom partene på våre oppdrag
  • Lavt forbruk i drift.
  • Fleksibel og endringsvillig organisasjon

  Sosiale forhold

  Sosiale forhold handler om at alle skal ha et anstendig liv. Funkibator sin kjernefilosofi er å jobbe for den enkeltes rett til å styre sin egen tilværelse. Funkibator har nå en fast ansatt og sosiale forhold er oversiktlig. Likevel har vi samarbeidsoppdrag der sosiale forhold får en betydning

  Våre interne tiltak er:

  • Flat organisasjonsstruktur i prosjektene.
  • Like muligheter for engasjement / ansettelser.
   X