Elever ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule (NGVGS) og studenter fra tredje år på reiselivsledelse ved HINN var hovedaktørene da Senter for reiselivsforskning presenterte case Dovrefjell og Dombås. Vi ble foret med mange kreative og gode idéer. Kommunestyret i Dovre bør absolutt invitere dem til en presentasjon!

Å nasjonalparke – presentasjoner fra Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule.

Skoleelevene har gitt oss et nytt verb. Å nasjonalparke er å bruke områdene på en måte som kan kombinere næring, fritidssysler og vern. Våre framtidige aktører viste reflekterte og kreative tanker og hadde god oversikt over lokale forhold. De presenterte også flere løsninger og produkter jeg håper de ikke slipper taket på. Noen var høytsvevende og omfattende, men jeg ser ikke bort i fra at det er nettopp de som lykkes. I tillegg imponerte de med presentasjonene sine som i seg selv viste tiltak. Det ble både en underholdende og informativ utstilling.

Samarbeid og nye kombinasjoner

Tidligere i seminaret viste studenter fra Reiselivsledelse sine gruppeoppgaver med forskjellige temaer om Dovre. Her fikk vi belyst noen områder det absolutt er verdt å ta tak i.

To av gruppene hadde sett på produktutvikling sommer og vinter. En gruppe hadde gått inn i arrangementsturisme. Kulturbaserte opplevelser var fokus hos den fjerde gruppa. De trakk fram krigshistorien som en uoppdaget faktor i vårt reiseliv. Det femte temaet gjaldt turpakker med kombinasjoner av opplevelser. Alle hadde godt fokus på tilrettelegging for bevegelseshemmede. Noen av idéene utfordrer nok vernebestemmelsene. For meg sier det at informasjonen om reguleringer ikke er synlig nok. Det var en viktig lærdom. Vi har godt av å bli sett i kortene utenfra. Studentene påpekte selv og at det var lite informasjon om hva som finnes og skjer i Dovre.

Kulturbaserte opplevelser var fokus hos den fjerde gruppa. De trakk fram krigshistorien som en uoppdaget faktor i vårt reiseliv. Det femte temaet gjaldt turpakker med kombinasjoner av opplevelser. Noen av idéene utfordrer nok vernebestemmelsene. For meg sier det at informasjonen om reguleringer ikke er synlig nok. Det var en viktig lærdom. Vi har godt av å bli sett i kortene utenfra. Studentene påpekte selv og at det var lite informasjon om hva som finnes og skjer i Dovre.

Kommunestyret bør invitere

De to siste temaene berørte også noen punkter som er forbedringsmuligheter. Vi har et godt utviklet destinasjonsselskap nå i Nasjonalparkriket. Fortsatt så har vi mye å gå på i samarbeidet mellom næringsaktørene, det offentlige, akademia og brukere (Quadruple Helix). Studentene påpekte (med rette) at de slet med å se en tydelig samarbeidsstrategi.

Merkevarebygging er også et tema som krever mer innsats. Hvem vil vi være og for hvem? Hva skal tilreisende forvente og hva kan vi som vil bo her forvente? Vi kan aldri nå alle. Kanskje på tide å spisse profilen? Studentene så disse svakhetene. Kanskje vi og må løfte den diskusjonen høyere i egen samfunnsdebatt? Første steg kan være at kommunestyret i Dovre inviterer elevene fra NGVGS til en presentasjon om hvordan vi kan nasjonalparke.

Litt fakta til slutt

Case Dovrefjell og Dombås er en del av forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet. Prosjektet startet i 2018 og går over tre år. En del av prosjektet har vært en workshop med elever ved NGVGS. Elevene ble utfordret på hvordan de ser for seg en bærekraftig utvikling av fjellområdene våre i en co-designprosess.

X
%d bloggere liker dette: