Det magiske klasserommet – en digital mulighet nå!

av | 23. mar 2020

Trenger du inspirasjon til hjemmeskolen eller arbeidsdagen på hjemmekontoret? Test «Det magiske klasserommet» vi har hjulpet Redd Barna med å lage! Del gjerne!

Viktige historier

Det magiske klasserommet tar opp flere tema fra samfunnet som berører barn. Alt bygger på FN sine bærekraftsmål og Barnekonvensjonen. Opplegget er egentlig for 5. – 10. klasse. Men det er nyttig for både de som er litt yngre og alle som er eldre.

I fjor høst har vi fått være med å utvikle et klasserom som handler om ikke-diskriminering. Jeg har hatt ansvaret for å samle historier fra barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Link: Det magiske klasserommet

Høsten ble veldig morsom, mye takket være dette oppdraget. Jeg har møtt så mange interessante barn og voksne. Alle ønsker det samme: de vil gi alle like muligheter. Jeg vil først og fremst takke alle barn og unge som har vært villig til å dele sine opplevelser. Dere kommer til å inspirere og hjelpe andre med deres historier!

Gode samarbeid

Selv om barna har vært de viktigste kildene, vil jeg også si at noen viktige voksne har vært utrolig viktige for å få gjort denne jobben. Vi hadde ikke fått til å samle så mye innen den tiden uten det gode samarbeidet vi hadde med Beitostølen Helsesportsenter som lot oss komme inn med workshops for barn i høst. Norges Handikapforbund Ungdom og Norges Blindeforbund Ungdom har også vært sterkt delaktige og velvillige. Det er mange andre enkeltpersoner som også har stilt opp. Jeg kan ikke nevne alle, så da nevnes ingen. Men alle dere som har vært i kontakt med meg, har hjulpet i riktig retning.

Det er inspirerende å se at så mange vil jobbe for dette framover. For jeg har fått høre om flere negative opplevelser om hvordan situasjonen er. De historiene skal jeg spare og følge opp senere.

Bruk det i skolen (og gjerne på jobb og hjemme)

Nå vil jeg markere det positive. Vi fikk også markert lanseringen med en fest den 10. mars. Alt under nye, strenge rammer for å ikke spre smitte. Det ble fortsatt en fin fest! Vi fikk presentert flere filmer, og mange bilder ble vist fram.

Jeg oppfordrer alle skoler til å ta dette inn i undervisningen! Om ikke umiddelbart, så ta det til høsten. Temaene er viktige og kan gi grunnlag for mange gode tanker og handlinger. Og det er barnas egne stemmer som har bygget opplegget. Bli med å gjør verden enda bedre for alle!

Link: Det magiske klasserommet

Tusen takk for oppdraget, Redd Barna. Dere er en organisasjon jeg har blitt stolt av å få jobbe med og gjør det gjerne igjen.

Om Geir Arne
Kontakt oss

Se også

Tekst: Take the risk or lose the chance
mai 24 2024

Interndiskusjon i hodet (prokrastinering)

Det siste året har jeg hatt mange diskusjoner med meg selv. Som regel forløper det seg slik: «Her var de en interessant artikkel. Dette burde jeg skrive om.» «Hvorfor...
Geir Arne på fjelltur med korte proteser og staver. Foto.
jan 21 2024

Våre fjell?

Bruken av fjellområdene i Nord-Gudbrandsdal er gjenstand for mye debatt. Interessekonfliktene skjerpes nå når villreinen har fått bekreftet svært dårlige levekår....
En dame med grå genser sitter foran en pc. I bakgrunnen en skjerm med et bilde av en hjemmeside
des 19 2023

Nye tider, nye sider

Høsten har vært en tid for oppussing og veivalg i Funkibator. Det var på tide å rydde i ambisjoner og mål. Det gjelder å finne tilbake til utgangspunktet. Formålet med...
To menn står utenfor en grind
mar 06 2023

Bli med Stian å gå mot kreft og ensomhet!

Personer som følger drømmene sine, inspirerer meg. Og de som også kobler det opp mot en større sak enn sin egen selvrealisering får enda mer respekt. Nå har jeg blitt...
To menn kommer gående mot kamera på sti.
des 12 2021

Universell utforming i villmark

Målsettingen med universell utforming bør være å gi like muligheter. Men når beveger vi oss ut av vårt menneskeregulerte samfunn til det økologiske mangfoldet? Skal...
Geir Arne sykler i Grimsdalen
des 31 2020

Hva lærte jeg av 2020?

Det er sagt mye om året 2020. Veldig mange har slaktet det. Selvsagt kunne jeg godt unnvært smittefaren, men mine egne erfaringer fra i år ville jeg ikke vært foruten....
jul 31 2020

Skattejakt på Dovrefjell

Jeg ser dem nede i dalsøkket. De går målrettet. Klarer jeg å holde dem unna med stutte bein? Det står om 100 år fiskerett. Fjellstyrene er 100 år i år. I den...
En fin start på turen
jun 01 2020

Badetemperatur – 2 centimeter

Det er 19. april og jeg har hatt årets første bad. Hva gjør man ikke for å redde telefonen sin? Det var også det mest dramatiske med vår første skikkelige tur i...
X