Funkibator-logo hvit

Funkibator er en endringsagent som skal

inspirere – utfordre – provosere – motivere

med foredrag, blogginnlegg, arrangement og prosjekter for økt inkludering i samfunnet.

Funkibator er en endringsagent som skal

inspirere – utfordre – provosere – motivere

med foredrag, blogginnlegg, arrangement og prosjekter for økt inkludering i samfunnet.

Vi vil hjelpe deg til å strekke mentale og fysiske grenser for å få flere til å våge å la drømmene leve.

Våg å leve handler om å tøye egne og andres grenser for å gi plass til mangfold. Vi vil bidra ved å formidle historier og å delta aktivt i prosjekter som fremmer et mer inkluderende samfunn.
{

«Den reelle funksjonshemmingen sitter mellom ørene»

–Geir Arne Hageland

Blogg

I Funkibator sin blogg deler Geir Arne sine stutte tanker om hverdagsliv, større opplevelser og andre temaer som interesserer. Det er hovedvekt på emner som omhandler inkludering og like muligheter.

Våre fjell?

Våre fjell?

Bruken av fjellområdene i Nord-Gudbrandsdal er gjenstand for mye debatt. Interessekonfliktene skjerpes nå når villreinen har fått bekreftet svært dårlige levekår. Bevaring av den arten er faktisk hovedformålet med nasjonalparkene i området. Retten til å se fotball 24....

les mer
Nye tider, nye sider

Nye tider, nye sider

Høsten har vært en tid for oppussing og veivalg i Funkibator. Det var på tide å rydde i ambisjoner og mål. Det gjelder å finne tilbake til utgangspunktet. Formålet med all aktivitet skal være inspirasjon til å mestre, og å skape samfunnsendringer.

les mer

Funkibator på instagram

X