Det er sjelden jeg lar meg provosere skikkelig. Denne gangen klarte Lillehammer kommune det utmerket godt.

Hilde og Anders.  Foto: Hilde Ågot Valleraune

Hilde og Anders.
Foto: Hilde Ågot Valleraune

I fjor vår traff Amors piler to gode mennesker jeg kjenner. Hilde og Anders ser virkelig forelsket ut. Det synes alle vi rundt dem er veldig hyggelig. Men det gjør tydeligvis ikke Lillehammer kommune. Forholdet er meldt til Helsetilsynet. Hvorfor?

Hilde jobber i hjemmetjenesten. Anders er klient / pasient. Og for flere år siden var faktisk Anders hennes pasient. Selv om dette «arbeidsforholdet» opphørte tre  år før de innledet kjærlighetsforholdet, så valgte Hilde å informere ledelsen om hennes nye status. Og helvete startet…

Her ramler jeg fullstendig av lasset. Hva har Lillehammer kommune med om en av deres ansatte innleder et forhold til en pasient i kommunen? Dette er snakk om to voksne, myndige personer! En person som ikke kan gå kan fortsatt være oppegående og ta fullstendig ansvarlige valg. Og alle kjærlighetsforhold er å kaste seg ut i det ukjente. Hvorfor skal så Anders beskyttes mot det? En mann som er daglig leder i et firma?! Denne behandlingen er uverdig og krenkende for begge kjærestene! Jeg finner nesten ikke ord..!

Dette har nå pågått i flere måneder. Jeg fikk vite om saken i går. Nå må Lillehammer kommune på banen. Og det er ikke nok å gjemme denne saken i en skuff! Hvis vi, mot formodning har misforstått denne anmeldelsen het må kommunen forklare saken tydelig. Men saksbehandlingen tilsier ikke at kommunen innser feil. Da er kun følgende godt nok:

  1. Helsetilsynet avviser saken.
  2. Kommunen må komme med en formell beklagelse og en oppreisning for belastningen.
  3. Lederen som anmeldte forholdet bør sies opp umiddelbart. En slik holdning ovenfor både ansatt og kunde er helt uakseptabel.

Jeg tviler på at kommunen tør å kommentere saken. Og mulig de ikke har lov til å kommentere det konkrete tilfellet. Men selv på et generelt grunnlag er denne behandlingen helt forkastelig ovenfor selvstendige personer. Og siden Hilde og Anders selv står fram så er det ikke noe spørsmål om personvern å besvare henvendelsen. Alt annet enn en skikkelig respons er elendig ledelse.

 

Copyright: Funkibator AS

Copyright: Funkibator AS

Jeg hevder ofte at den reelle funksjonshemmingen sitter mellom øra. Gjett hvem jeg anser som funksjonshemmet i denne saken…