Selvutvikling Funkibator

Livsfilosofi. Foto: Geir Evensen, NRK

Den 22. oktober var jeg på et oppdrag som gav meg enda flere nyttige refleksjoner. Jeg skulle holde et foredrag for Telenor Open Mind, som er et kurs- arbeidstreningsprogram for personer med funksjonsnedsettelser. I løpet av tiden i prosjektet skal deltakerne bygges opp kompetansemessig til å møte arbeidsmarkedet utenfor prosjektet.

Men det var et annet foredrag som også fenget min interesse kraftig! Norsk Folkehjelp presenterte en aktivitet som jeg virkelig vil berømme sett fra mine holdninger om et inkluderende Norge. Menneskebiblioteket er muligheten til å leie inn en person som kan ”leses” av oppdragsgiverne. Dette er kanskje primært tenkt mot opplysning i skole, men kan helt klart også benyttes som en ressursbank i mange andre settinger. ”Boken” er en person som har en bakgrunn med utfordringer – ofte en tradisjonelt stigmatisert gruppe. Denne personen skal i dialog med ”leserne” bryte ned fordommer mot annerledesheter. 

Både tankegangen og gjennomføringen av slike tiltak som Menneskebiblioteket er som musikk i mine ører. Vi trenger en synliggjøring av mangfoldet i samfunnet og en felles forståelse. Slagordet deres; ”Fordommer fordummer”, gir rom for refleksjoner. Disse fordommene er ikke bare mot funksjonshemmede. Beskrivelsene som ble gitt av de ”bøkene” som var til stede under foredraget, viste at denne aktiviteten også gjorde noe med deres fordommer mot de ”funksjonsfriske”. Nok et eksempel på at ansvaret for inkludering er gjensidig.