hjemme

Talleråsmoen. Hjem og arbeidsplass

 

Jeg er veldig fornøyd med å flytte til Dovre. Nå har jeg base fra hjemme og installert kontor. Planen er selvsagt å være lite på kontoret, men det er mange administrative oppgaver i tillegg til det morsomme.

Det er en STOR ulempe her – INTERNETT. Jeg har nå forsøkt å finne en brukbar leverandør for bredbånd til Talleråsmoen. Det viser seg å være svært vanskelig. Foreløpig bruker jeg Breiband.no. For å gjøre en lang historie kort. De er ikke å anbefale. Leveransen er ikke hva de selger inn.

Et oppegående og raskt bredbånd blir stadig viktigere og kan være en avgjørende faktor for distriktets samfunnsutvikling. Jeg har hittil primært konsentrert meg om næringsutvikling og fleksibilitet et bredbånd gir. Det gjelder videokonferanser for å spare reiser, markedsføring både på egen hånd og at andre legger ut bilder etc., og generell kundepleie.

Det vi nå ser, er at dette også blir veldig sentralt i privat livskvalitet. Vi streamer filmer og TV, kommunikasjon går gjennom Skype og stadig flere tjenester som bank, offentlige instanser og bedrifter kommuniserer med forbrukeren her. Til og med helsesikkerhet for å sikre at folk kan bo hjemme lenger krever stadig bedre bredbånd.

Nå ser jeg i dag at Lesja kommune har lagt ut en brukerundersøkelse om innbyggernes oppfattede bredbåndsdekning og behov. Dovre har lagt ut en undersøkelse om sine digitale tjenester (?). Nå må Dovre også våkne og tilrettelegge for en moderne infrastruktur. Det blir mye viktigere for samfunnsutviklingen her i distriktet enn noen jernbane, vei eller andre tjenester.

Lag en undersøkelse og sett press på sentrale myndigheter. Fiber til folket!